SLIK三脚 製品情報

フラット

フラット 255
フラット 255

フラットに畳めて持ち運びに便利な三脚。中級デジタル一眼レフカメラに最適。パイプ径25mm、5段。

フラット 225
フラット 225

フラットに畳めて持ち運びに便利な三脚。デジタル一眼レフ入門機に最適。パイプ径22mm、5段。